Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

dessinemoilapaix
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamglistyporanek mglistyporanek
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
4008 5812 500
Zimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
dessinemoilapaix
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...
Reposted fromspontaniczna spontaniczna

July 15 2018

dessinemoilapaix
2603 5bf1
Reposted fromdziewcze dziewcze viapoprostuyuki poprostuyuki
dessinemoilapaix
5577 8db0
Reposted fromIriss Iriss viaaskman askman
dessinemoilapaix

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viailovegreen ilovegreen
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
5503 2c6a
Reposted fromfitvet fitvet viapoprostuyuki poprostuyuki
0322 29e6
Reposted fromindie indie viausmiechprosze usmiechprosze
dessinemoilapaix
Mało tego dobra na świecie. Dziękuję za każde, którego doświadczyłam.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoprostuyuki poprostuyuki
dessinemoilapaix

Mont Saint-Michel, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapoprostuyuki poprostuyuki
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
dessinemoilapaix
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaoxygenium oxygenium
dessinemoilapaix
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
dessinemoilapaix
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
dessinemoilapaix
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiwannabeyour iwannabeyour
dessinemoilapaix
2930 1799 500
Reposted frompiehus piehus
dessinemoilapaix
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl