Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

dessinemoilapaix
2141 882c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
dessinemoilapaix

March 19 2018

dessinemoilapaix
3521 fd0e
Reposted from777727772 777727772 viapl pl

March 17 2018

4679 cb77 500

eccellenze-italiane:

Villa Adriana, Tivoli

dessinemoilapaix
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarurky rurky
dessinemoilapaix
5153 4f9d
Reposted frommadlenaa madlenaa viapaasiak paasiak
dessinemoilapaix

Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk. 

— Jakub Żulczyk
dessinemoilapaix
Reposted fromshakeme shakeme vialove-winter love-winter

March 15 2018

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viabetterthanlies betterthanlies
dessinemoilapaix
8333 9c9d 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

March 12 2018

dessinemoilapaix
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viawarkocz warkocz
dessinemoilapaix

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viawasteland wasteland
dessinemoilapaix

March 11 2018

dessinemoilapaix

March 08 2018

dessinemoilapaix

March 06 2018

dessinemoilapaix
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl