Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

dessinemoilapaix
4495 8a88 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viagdziejestola gdziejestola
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialittlegray littlegray
dessinemoilapaix
4948 fbec 500
Reposted frompoisonedivy poisonedivy viajobi jobi
dessinemoilapaix
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajobi jobi
dessinemoilapaix
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajobi jobi

August 14 2017

dessinemoilapaix
9451 2eb4
Reposted fromtaSowa taSowa viajasmine-girl jasmine-girl

August 13 2017

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dessinemoilapaix
6358 d7cc 500
dessinemoilapaix
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viadancingwithaghost dancingwithaghost
dessinemoilapaix
3395 1ab0 500
Reposted fromkaiee kaiee viadancingwithaghost dancingwithaghost
dessinemoilapaix

August 08 2017

dessinemoilapaix
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix vialulka lulka
dessinemoilapaix
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
1034 22a0 500
Tatry

August 06 2017

dessinemoilapaix
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix

August 03 2017

dessinemoilapaix
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl