Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

dessinemoilapaix
Gdyby to czy tamto potoczyło się inaczej...  Gdybyśmy czegoś nie zrobili, znaleźli inne rozwiązanie... Gdybyśmy wówczas, my czy inni, podjęli inną decyzję i zrobili coś innego, czy też nic nie zrobili...  Gdybyśmy spotkali tego człowieka - a nie tego, którego spotkaliśmy...  Kładziemy jedno "gdyby" na drugim, budujemy piramidę z "gdyby", ze słowa, w którym czasami bezkrytycznie i alibistycznie szukamy przyczyn swoich porażek czy zbyt małej liczby sukcesów.
— "Ja, Olga Hepnarová" Roman Cílek
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
dessinemoilapaix

September 16 2019

dessinemoilapaix
0974 a83d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
7268 cd2a 500
Reposted fromkrzywda krzywda viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viawiksz wiksz

September 14 2019

dessinemoilapaix
9008 c6cf 500
Bieszczadzkie anioły
Reposted byVostokautunnopartyhardorgtfopiehuskotficapersona-non-gratacoookiemonsteeerkudlatynieobecnoscnieobecnoschormeza

September 10 2019

dessinemoilapaix
0739 5c6c 500
Reposted fromgabsko gabsko vianables nables
dessinemoilapaix
4227 1eda 500
Georgia 
Reposted fromSylvka Sylvka viapiehus piehus
dessinemoilapaix
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaMezame Mezame
dessinemoilapaix
6973 e2e6 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viamolotovcupcake molotovcupcake
dessinemoilapaix
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima vianiezwykla niezwykla

September 09 2019

dessinemoilapaix
...to wyobrażenie jest nie tylko fałszywe, lecz także niebezpieczne. Jakże łatwo można dać się zwieść, wierząc, że człowiek jest czymś więcej niż tylko człowiekiem.
— John Green – Papierowe miasta
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

September 08 2019

dessinemoilapaix

September 07 2019

dessinemoilapaix
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viamefir mefir
dessinemoilapaix
4254 04b0 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives viamefir mefir

September 06 2019

dessinemoilapaix
Frank Sinatra and Elvis Presley Duet
Reposted fromtgs tgs viav2px v2px
dessinemoilapaix
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viapragnienia pragnienia
dessinemoilapaix
1216 eec0 500
Reposted fromipo ipo viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl