Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

dessinemoilapaix
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
5989 4cc6

March 08 2019

dessinemoilapaix
9982 7c06
Reposted fromsavatage savatage viaKokytos Kokytos
3874 8ecf 500

mesogeios:

Queen Charlotte’s Ball, London 1959 by Henri Cartier-Bresson

dessinemoilapaix
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
9549 44b1
Reposted fromonlyman onlyman viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
8780 6b31 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dessinemoilapaix
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
0693 2b86 500
- dr. Mae Jemison
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - grafika Google Doodle
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viacytaty cytaty

March 06 2019

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
2515 4aed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-winter love-winter
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dessinemoilapaix
7964 5cfc

February 25 2019

dessinemoilapaix

February 19 2019

dessinemoilapaix
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
dessinemoilapaix

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaBalladyna Balladyna
dessinemoilapaix
Kochaj to, co niczyje, a stanie się twoje,
kochaj to, co złamane a stanie się proste.
Kochaj to, co szkaradne a stanie się piękne,
kochaj to, co zmarznięte, a stanie się ciepłe.
Kochaj to, co umarło, a z martwych powstanie,
kochaj to, co zgubione, a znaleźne dostaniesz.
Kochaj to, co ulotne, a stanie się wieczne,
kochaj to, co zdradziło, a stanie się wierne.
Kochaj to, co przeklęte, a stanie się boskie,
kochaj to, co Cię rani, a przestanie boleć.
Kochaj to, co niesforne, a stanie się cacy,
kochaj to, co nieśmiałe, a pokaże swe kły.
Kochaj to, co jest smutne, a wnet się uśmiechnie,
kochaj to, co bezdomne, a dom zbudujecie.
Kochaj to, co nie kochasz, a czas zatrzymasz,
kochaj to, co znajome, a odmieni swą twarz.
Kochaj to, co ubogie, a zostaniesz bogaczem,
kochaj to, czego nie ma, a zobaczysz... że jest!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl