Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

dessinemoilapaix
4637 bfa2

November 17 2019

dessinemoilapaix
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacalaverite calaverite
dessinemoilapaix
Reposted fromFlau Flau viameem meem

November 16 2019

dessinemoilapaix
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek

November 12 2019

dessinemoilapaix
Często pamiętam, kupowałam kwiaty na rogu jakiejś ulicy.  
Ale o tej porze moje jesienne, chłodne, blade astry, już przeminęły i przekwitły. 
I nawet róże... Przeminęło już wszystko.
I ja nie wrócę ta sama do rzeczy tych samych
bo każda chwila to nowe życie. 
A życie płynie. 
— Grażyna Chrostowska

November 09 2019

dessinemoilapaix
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic
dessinemoilapaix
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalbien kalbien
dessinemoilapaix
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
dessinemoilapaix
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
dessinemoilapaix
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viasgrialux3 sgrialux3
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viagrawklasy grawklasy

November 08 2019

dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu

November 07 2019

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu
dessinemoilapaix
1441 e141
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabiauek biauek
dessinemoilapaix
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viadeparter departer
dessinemoilapaix
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viapollywood pollywood
dessinemoilapaix

– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?

– Nie.

– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?

– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.

Jeszcze się nie spotkaliśmy.

— "Porypana Panna"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl