Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

dessinemoilapaix
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viagrawklasy grawklasy
dessinemoilapaix
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
Nie handluj swoją głową, jeśli nie mówisz o sobie. Inni ludzie zawsze mogą skrywać swoje mroczne tajemnice.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
dessinemoilapaix

June 17 2017

dessinemoilapaix
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viatysiace-mysli tysiace-mysli
dessinemoilapaix
4071 2d6b 500
Reposted from18 18 viagdziejestola gdziejestola
dessinemoilapaix
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaluna laluna
dessinemoilapaix
2541 90f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
dessinemoilapaix
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
dessinemoilapaix
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
dessinemoilapaix
7824 7ba9 500
Reposted fromtfu tfu viakreska-groteska kreska-groteska
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix

June 16 2017

dessinemoilapaix
6152 73b2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialoveparis loveparis
dessinemoilapaix
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viagrawklasy grawklasy

June 15 2017

dessinemoilapaix
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfood prettyfood
dessinemoilapaix
5360 7a26 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
dessinemoilapaix

Switzerland.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl