Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

dessinemoilapaix
4736 0d8c 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow
Sponsored post
feedback2020-admin
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
3964 3af0
dessinemoilapaix
6409 0408 500
SpaceX, Falcon 9.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne
— — Adam Zagajewski
Reposted fromxcvbz xcvbz viarurky rurky

May 30 2020

dessinemoilapaix
1093 20e7 500
dessinemoilapaix
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix

"Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu".

Ryszard Kapuściński "Lapidaria I-III"

dessinemoilapaix
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
dessinemoilapaix
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianothingwrong nothingwrong
dessinemoilapaix
0243 8d3a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz

May 29 2020

2424 62fa
Reposted frombrumous brumous viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
2365 0153 500
Reposted frompierdolony pierdolony viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
4643 aa1b 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viawiksz wiksz

May 28 2020

dessinemoilapaix
7553 f1d5 500
Reposted fromslodziak slodziak viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
7395 288e 500
Alors, dessine-moi la paix, svp
dessinemoilapaix
5935 c3e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...