Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

dessinemoilapaix
Każdy z nas chce mieć swoją ścieżkę, mieć życie jakie chce, ale prawda jest taka, że w największej ilości przypadków trzeba się dać ponieść w kierunku w którym życie nas pcha zamiast stawać okoniem. I to jest w tym całym czasie zmian najgorsze, bo pcha ku nieznanemu.  Zmiany są niepokojące, ale ile cudownych rzeczy z nich się rodzi później! 
— życiowe, okolicznościowe
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
dessinemoilapaix
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

November 24 2019

dessinemoilapaix

November 21 2019

dessinemoilapaix
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaSkydelan Skydelan
dessinemoilapaix
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSkydelan Skydelan
dessinemoilapaix
Nie przegap tych wszystkich dni między dziś a tym, czego się boisz albo nie możesz doczekać. Bądź obecna tu i teraz.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan
dessinemoilapaix

November 19 2019

dessinemoilapaix
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viamglistyporanek mglistyporanek
dessinemoilapaix
1346 b07b 500
Reposted frompiehus piehus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 18 2019

dessinemoilapaix
4637 bfa2

November 17 2019

dessinemoilapaix
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacalaverite calaverite
dessinemoilapaix
Reposted fromFlau Flau viameem meem

November 16 2019

dessinemoilapaix
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek

November 12 2019

dessinemoilapaix
Często pamiętam, kupowałam kwiaty na rogu jakiejś ulicy.  
Ale o tej porze moje jesienne, chłodne, blade astry, już przeminęły i przekwitły. 
I nawet róże... Przeminęło już wszystko.
I ja nie wrócę ta sama do rzeczy tych samych
bo każda chwila to nowe życie. 
A życie płynie. 
— Grażyna Chrostowska

November 09 2019

dessinemoilapaix
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic
dessinemoilapaix
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalbien kalbien
dessinemoilapaix
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
dessinemoilapaix
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
dessinemoilapaix
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viasgrialux3 sgrialux3
dessinemoilapaix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...