Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2019

dessinemoilapaix

December 16 2019

dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu

December 10 2019

dessinemoilapaix
1833 cb81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek

December 08 2019

dessinemoilapaix
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
0145 80bb 500
More Garance - "Love, style, life"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz

December 05 2019

dessinemoilapaix
2863 119a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta

December 01 2019

dessinemoilapaix
2816 77a0 500
dessinemoilapaix
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Obiecaj, że będziesz szła swoją drogą bez względu na wszystko. Nigdy się nie poddawaj.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
dessinemoilapaix
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir

November 29 2019

dessinemoilapaix
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
dessinemoilapaix
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
dessinemoilapaix
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli vialojournal lojournal

November 28 2019

dessinemoilapaix
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaIzzy721 Izzy721
dessinemoilapaix
Coś się kończy, coś się zaczyna. Niczego w życiu nie żałuj. Wszystko zawsze jest po coś! Baw się życiem!
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapl pl

November 26 2019

dessinemoilapaix
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamefir mefir
dessinemoilapaix
W końcu każdy żałuje, że nie próbował wykorzystać więcej szans.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl