Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
8578 cf2a
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

January 21 2020

dessinemoilapaix
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamefir mefir
dessinemoilapaix
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viawiksz wiksz

January 16 2020

dessinemoilapaix

January 12 2020

dessinemoilapaix
0072 6916 500
hog
Reposted fromlooque looque viawiksz wiksz

January 11 2020

dessinemoilapaix
1178 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
0990 f694 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

January 08 2020

dessinemoilapaix
1680 2724
Reposted frommalice malice viacarmenluna carmenluna
dessinemoilapaix
Reposted fromFlau Flau viacarmenluna carmenluna

December 31 2019

dessinemoilapaix
Stary Roku, dziękuję Ci za złych ludzi, bo to dzięki nim jestem dzisiaj silniejsza. Dziękuję Ci, za wszystkie kamienie, skały i głazy, które pojawiały się na mojej drodze, bo wiem, że są moją trampoliną w drodze na szczyt. Dziękuję Ci za gorycz porażki, dzięki niej dzisiaj sukces smakuje intensywniej. Dziękuję Ci, za obojętność, dzięki niej, wiem, kto zasługuje na moją obecność. Dziękuję Ci za błądzenie, bo dzięki temu, znalazłam nowe ścieżki. A teraz odejdź, z tym Twoim nonszalanckim uśmiechem i po raz ostatni wykrzycz, że wszystko ma swój czas.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

December 28 2019

dessinemoilapaix
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
3290 9d13 500
Reposted fromikhakima ikhakima viawiksz wiksz

December 27 2019

dessinemoilapaix
Bycie samemu w ciszy to piękna sprawa
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

December 25 2019

dessinemoilapaix
2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
Reposted fromshakeme shakeme vialove-winter love-winter

December 18 2019

dessinemoilapaix
4637 0ff7
Reposted fromhare hare viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...