Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2020

dessinemoilapaix
5301 4402
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viawiksz wiksz

March 10 2020

dessinemoilapaix
8317 43ec
Reposted fromkarahippie karahippie
Sponsored post
feedback2020-admin
dessinemoilapaix
0033 142d 500
Reposted fromikhakima ikhakima viawiksz wiksz

March 09 2020

dessinemoilapaix
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viawiksz wiksz
3486 bf6b 500
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
dessinemoilapaix
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 08 2020

dessinemoilapaix
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz

March 05 2020

dessinemoilapaix
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
dessinemoilapaix

February 29 2020

dessinemoilapaix
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viawiksz wiksz

February 28 2020

dessinemoilapaix
0720 60cc 500
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
Just be a Lady They Said 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaguerriera guerriera

February 27 2020

dessinemoilapaix
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
8914 4439 500
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty

February 24 2020

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...